Hlavní strana - CB Monitor - v'e o CB

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expedice Mu'ketýr

Lokátor 1:    Lokátor 2:      


40 let od invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa


"Lenine vstávej, Brežněv se zbláznil"
     Po letech stagnace výroby a celkového poklesu zesílil uvnitř komunistické strany Československa reformní proud. V lednu 1968 odvolal ÚV KSČ z funkce vedoucího tajemníka KSČ Antonína Novotného a na jeho místo byl zvolen Alexandr Dubček. Za podpory tisku, rozhlasu a televize začala postupná obměna byrokratického státního aparátu. Alexandr Dubček označil za cíl reforem "socialismus s lidskou tváří". Život na vnitropolitické scéně se rychlým tempem oživoval, společnost se dostávala do euforie. Ovšem kromě poctivé snahy reformovat socialismus se postupně prosazovaly i proudy, přicházející v té době s nereálnými požadavky z více či méně antisocialistických pozic, které komplikovaly realizaci reformy. Zejména provokativní byly hlasy žádající neutralitu a vystoupení z Varšavské smlouvy. Ty nahrávaly konzervativním silám ve straně a ve společnosti a růstu nedůvěry ze strany ostatních zemí Varšavské smlouvy.
     Vstup vojsk zemí Varšavské smlouvy na naše území 21. srpna 1968 bez pozvání a souhlasu státních orgánů Československa znamenal konec reformního procesu, který se vlastně ještě nerozjel.

20.08.1968
 • 14:00 ČTK oznamuje, že z Československa byl vypovězen zpravodaj New York Times Henry Kamm. Novinář nebyl vázán instrukcí československého ministerstva vnitra o zatajovaných skutečnostech a zveřejnil, že Oldřich Švestka vyměňuje své zástupce v redakci Rudého práva za osoby konzervativní a prosovětské orientace.
 • Odpoledne Čs. rozhlas v Praze navštěvuje skupina belgických novinářů, kteří přinášejí informace o velkém pohybu vojsk v blízkosti hranic ČSSR.
 • 16:00 Mimořádná porada pracovníků StB u náměstka ministra vnitra Viliama Šalgoviče. Probírají informace o připravované okupaci Československa.
 • 23:00 Velvyslanec SSSR Sergej Červoněnko je u prezidenta republiky Ludvíka Svobody a oznamuje mu, že vojska pěti zemí překročila hranice Československa.V pražských vojenských posádkách velitelé vyhlašují poplach. Vojenské jednotky pěti zemí Varšavské smlouvy o síle odhadované na 200 tisíc mužů a později na 500 tisíc vojáků překračují naše státní hranice.
21.08.1968
 • 00:20 Československá vojenská velitelství dostávají rozkaz generála Martina Dzúra o nepoužití zbraní a o materiálové pomoci spojeneckým vojskům.
 • 01:00 Předsednictvo ÚV KSČ přijímá většinou hlasů proti čtyřem text Provolání všemu lidu Československa. V něm je vojenská akce označena za popření základních norem mezinárodního práva. Obyvatelé jsou vyzváni, aby zachovali klid a nekladli postupujícím vojskům odpor.
 • 03:00 Sovětští parašutisté obsazují budovu předsednictva vlády a zatýkají předsedu československé vlády Oldřicha Černíka. Tanky okupantů přijely před budovu ÚV KSČ.
 • Ráno Před budovou ÚV KSČ se shromažďují lidé, aby se setkali s představiteli komunistické strany. Při vzniklé tlačenici okupanti postřelí několik lidí. Jeden člověk na následky zranění umírá.
 • 07:30 Před budovou Čs. rozhlasu na Vinohradské třídě stojí šest tanků. Nikdo neví, jak dlouho ještě bude možno vysílat. Dochází k prvním srážkám mezi vojáky a Pražany. Směrem od Václavského náměstí je navršena barikáda a několik set lidí se snaží zabránit okupantům v postupu. Na budovu rozhlasu dopadají desítky střel.
 • Letáky - srpen 1968 08:00 Tank najíždí do barikády tvořené autobusy. Při nárazu vyšlehnou plameny, které přeskakují i na pásový vůz. Mezi sovětskými vojáky nastává zmatek. Ve snaze uniknout z ohnivého zajetí doslova převálcují zbytky barikád.
 • 08.30 Studio Československé televize v Praze obsadili sovětští vojáci a přerušili vysílání. Vysílání pak pokračovalo do 26. srpna z různých narychlo zbudovaných improvizovaných televizních pracovišť.
 • 9:00 Budova Čs. rozhlasu je obsazena. V celé zemi se zdvihá spontánní vlna odporu.
 • 10:07 Sovětská letadla shazují letáky s českým textem ospravedlňujícím invazi. Za československého prezidenta je označen bývalý generální tajemník ÚV KSČ Antonín Novotný. Okupační jednotky hlídkující na mostech nechtějí pouštět sanitky, přestože jsou označeny červeným křížem. Před obchody s potravinami se začínají tvořit fronty. Je zaveden přídělový systém.
 • 12:00 Generální stávka. V pražských ulicích ustal na několik minut veškerý pohyb. Hlavní správa VB dostala hlášení o čtyřech zastřelených u budovy rozhlasu.
 • 13:30 Policii jsou hlášeni další čtyři zranění, tentokrát v ulici Wilhelma Piecka.
 • 14:00 Představitelé ČSSR - Alexander Dubček, Josef Smrkovský, Zdeněk Kriegel a Josef Špaček - jsou odvezeni sovětským obrněným transportérem z budovy ÚV KSČ na neznámé místo.
 • 14:10 Incident na Palackého mostě: sovětští vojáci chtějí odzbrojit hlídku Veřejné bezpečnosti.
 • Večer: V hotelu Praha zasedá asi 50 členů ÚV KSČ. V doprovodu sovětských vojáků se později dostaví přímo ze sovětského velvyslanectví Drahomír Kolder, Alois Indra, Oldřich Švestka, Vasil Biľak, František Barbírek a Emil Rigo. Na závěr vydávají komuniké s výzvou ke spolupráci s jednotkami okupantů.
 • 22:00 Nad městem se objevují barevné světlice. Jde o signál, po němž sovětské jednotky zahajují na různých místech Prahy půlhodinovou palbu. To se opakuje několik dní.
 • Před půlnocí: Rozhlas vysílá výzvu vojenského velitele okupačních vojsk v Praze. Občané jsou informováni o zákazu vycházení mezi dvaadvacátou a pátou hodinou.
22.08.1968
 • Letáky - srpen 1968 08:00 Skupina sovětských vojáků obsazuje budovu Československé akademie věd na Národní třídě. Po několika hodinách je objekt zcela v moci okupantů.
 • 08:55 Sovětští vojáci vnikají do redakce Zemědělských novin.
 • 11:05 Čs. rozhlas: Okupační vojenský velitel města Prahy a Středočeského kraje gardový genpor. Igor Veličko vydal rozkaz, v němž zakazuje rozšiřování plakátů a zákaz shromažďování. Všechny budovy obvodních výborů KSČ v Praze jsou obsazeny.
 • 11:18 V jednom ze závodů ČKD v Praze Vysočanech začíná mimořádný XIV. sjezd KSČ. Ve chvíli zahájení je přítomno téměř tisíc delegátů. Sjezd přijímá zásadní dokumenty vyjadřující odmítavé stanovisko k okupaci a vyjadřuje podporu dosavadní politice Dubčekova vedení.
 • 12:00 Hodinová protestní stávka. Kolem poledne na Václavském náměstí je několik tisíc lidí, projíždějí tudy automobily s mládeží a vlajkami. Ze dvou míst se směrem k jezdeckému pomníku stahuje šest sovětských obrněných vozů.
 • 15:20 Sovětské jednotky dokončují obsazování budovy ČTK v Opletalově ulici na Novém Městě.
23.08.1968
 • 09:30 Prezident republiky Ludvík Svoboda odlétá v doprovodu Vasila Biľaka a Aloise Indry do Moskvy.
 • 10:00 Okupační vojska obsazují hlavní správu VB v Bartolomějské ulici na Starém Městě.
 • 12:00 Od budovy Národního muzea směrem dolů přechází skupina mladých lidí držících se za ruce. Houkají sirény a klaksony aut. Vojáci jsou zmateni. U některých tanků se zavírají poklopy. Kulomety a děla se otáčejí, hledají cíle. Nikdo však neprovokuje. Po dobu hodinové generální stávky zůstává náměstí pusté.
 • 17:25 Rozhlas varuje před nočním zatýkáním a doporučuje zmást okupanty odstraněním názvů ulic, čísel domů a jmenovek.
 • 23:10 Sověti střílí v Pařížské ulici u Staroměstského náměstí po autohlídce VB.


. . . POKRAČOVÁNÍ ZDE . . .


            OK1SB            
©2022 CBMonitor.cz
CB Monitor neodpovídá za škody způsobené použitím zde zveřejněných návodů na jakoukoliv úpravu radiostanic.